V našich kurzech plavání kojenců a batolat v Brně se snažíme vytvořit příjemné chvíle strávené hraním a učením ve vodním prostředí spolu s rodiči.

V každé lekci plavání si hravou formou děti zacvičí, zadovádí a naučí se novým věcem a plaveckým dovednostem.

Hlavním cílem je vybudovat u batolat, kojenců a předškoláků kladný vztah k vodě, naučit se potápět, skákat do vody, základům plavání a záchranným polohám vždy formou her.

Novinky

3.02.
PROVOZ O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH Wellness Rakovec - 17.-21.2. NEPLAVEME a lekce nebyly zahrnuty v kurzovném Wellness Kuřim - 18.2. a 20.2. NEPLAVEME a lekce nebyly zahrnuty v kurzovném Kraví hora - DRÁHA - 17.2.  a 19.2. NEPLAVEME a lekce nebyly zahrnuty v kurzovném Kraví hora - VÍŘIVKA + HRÁTKOVÝ - plaveme, kurzy probíhají jako vždy Za Lužánkami - středa 19.2. NEPLAVEME, sobota 22.2. plaveme  
17.01.
NÁLEŽITOSTI FAKTURY Milí rodiče, náš nový rezervační systém vám generuje doklady potřebné pro pojišťovnu (v připadě úhrady přes účet). Faktura splňuje veškeré náležitosti dle zákona, pojišťovna nemůže podmiňovat proplacení tím, že faktura musí být podepsaná a orazítkovaná. Ale abychom Vám situaci s proplácením u VZP nekomplikovali, do faktur je vloženo razítko i spodpisem. Níže výtažek ze zákona, který jim klidně odcitujte. Jako plátce DPH vystavujete daňový doklad (někdy se používá také označení faktura - daňový doklad). Ten musí obsahovat náležitosti, které uvádí § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Přitom nezáleží na tom, jestli příjemce faktury je plátce, nebo neplátce DPH. Opět zůstávají povinné údaje týkající se dodavatele, několik jich ovšem přibývá: jméno a příjmení (v případě OSVČ), název firmy (v případě s. r. o.), sídlo firmy nebo fyzické osoby (fakturační adresa), IČ, označení registru, ve kterém jste jako podnikatelé zapsaní (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.), v případě právnické osoby údaj o zápisu včetně oddílu a vložky, daňové identifikační číslo dodavatele (pokud je plátcem DPH i odběratel, tak také DIČ odběratele), datum vystavení faktury, v případě, že se liší od data vystavení dokladu, uveďte den uskutečnění zdanitelného plnění - ve většině případů jde o den dodání zboží nebo služby či přijetí platby, rozsah a druh dodávané služby nebo množství a druh dodávaného výrobku, základ daně, sazba daně, výše daně - musí být uvedena v české měně. Žádný zákon nestanovuje razítko a podpis na faktuře.

ZÁPISY DO KURZŮ OD ÚNORA JIŽ PROBĚHLY, ALE STÁLE SE MŮŽETE HLÁSIT https://plavacci.isportsystem.cz/

 PROVOZ O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH

Wellness Rakovec - 17.-21.2. neplaveme a lekce nebyly zahrnuty v kurzovném

Wellness Kuřim - 18.2. a 20.2. neplaveme a lekce nebyly zahrnuty v kurzovném

Kraví hora - DRÁHA - 17.2.  a 19.2. neplaveme a lekce nebyly zahrnuty v kurzovném

Kraví hora - VÍŘIVKA + HRÁTKOVÝ - plaveme, kurzy probíhají jako vždy

Za Lužánkami - středa 19.2. neplaveme, sobota 22.2. plaveme