Tyto lekce pomáhají dětem k osamostatňování se nejen ve vodě. Rodič může být po celou dobu lekce přítomen u bazénu, pokud je to pro dítě přínosné. V lekcích děti pravidelně trénují plavecké dovednosti, splývání na bříšku i na zádech, správné dýchání, potápění a orientaci pod vodou i základní prvky sebezáchrany. Pokud dítě po doporučení lektorky hodinu bez rodiče nezvládá, je nutný přesun zpět do lekce s rodičem.

Kdy a kde plaveme

třída Generála Píky 11, 613 00 Brno - Černá Pole

Bazén je čištěn pomocí UV lampy, rozměry 9 x 4 m, hloubka 1,2 m, teplota vody 30°C

 

Kraví hora, Údolní 76, 602 00 Brno

hrátkový bazén : délka 12,5 m, hloubka 0,7 - 1,1 m, teplota 28 ºC
pondělí a čtvrtek 16:00 – 18:00

 

Wellness Kuřim, Blanenská 1082, 664 34 Kuřim

školní bazén : rozměry 10 x 6 m, hloubka 0,1 - 1,25 m (s posuvným dnem), teplota 30°C
čtvrtek 16:30 – 17:00 – děti od 5 let bez rodičů
Děti zařazujeme do kurzů podle věku a podle dovedností.