Plavání mateřských škol

Nabízíme kurzy plavání pro školky, které probíhají v bazénu na Třídě Generála Píky, Brno. Objekt se nachází nedaleko zastávky MHD, v blízkosti je i velké a pohodlné parkoviště. Voda v bazénu o teplotě 30°C je čištěná pomocí UV lampy – tato technologie je šetrnější k pokožce a i pro děti s alergiemi i astmatem. Celé zázemí bazénu je přizpůsobeno dětem, takže je pro Vaši školku mimo jiné k dispozici i herna, kde se mohou děti po plavání aklimatizovat a občerstvit.

S plaváním dětí máme více než patnáctiletou zkušenost a stále jsme otevřeni novým trendům ve výuce plavání.

Výuka plavání má určitě probíhat hravou formou, ale zároveň v ní jde o víc než pouhé dovádění ve vodě. Naše metodika klade mimo jiné velký důraz na samostatnost dětí a nácvik sebezáchranných prvků. Výuka je koncipována tak, aby se děti učily respektovat vodu a poznávat její možnosti, ale i rizika a omezení. Nácvik sebezáchranných prvků je důležitou součástí kurzů plavání a provází výuku ve všech věkových kategoriích. Od nejútlejšího věku u dětí podle jejich možností rozvíjíme dovednosti orientace v nečekaných situacích po pádu do vody. Děti se postupně naučí zadržet dech pod vodou a poté vyplavat na hladinu a doplavat k okraji bazénu. Díky dlouhodobému nácviku těchto dovedností potom vědí, jak se zachovat při neočekávaném pádu do vody, nepropadají panice a jsou postupně lépe připravované na správné zvládnutí plaveckých stylů. Nikdy není pozdě začít, přihlaste vaši školku do plavání v Brně a dejte tak dětem možnost učit se něco nového, něco co je bude opravdu bavit!

Nabízíme několik variant plavání:

  • Výuka plavání s instruktory: s veškerými plaveckými pomůckami, hravou formou a moderními metodami výuky. Lekce probíhají pravidelně podle vzájemné domluvy.
  • Nárazové plavání: pokud je pro Vás obtížné navštěvovat plavání pravidelně ve stejný den a čas, je možné po předchozí telefonické domluvě zarezervovat jednotlivě lekce plavání. Lekce budou probíhat pod odborným vedením našich instruktorek.
  • Plavání bez výuky: pouze v doprovodu Vašich pedagogů, k dispozici budou vybrané plavecké pomůcky.