Půjčovní podmínky kostýmů

 • Při zapůjčení kostýmu je třeba mít platný občanský průkaz.
 • Zákazník vždy prohlédne spolu s majitelem půjčovaný kostým, aby byl bez závad. Případné shledané závady se zapíší do kolonky, která je součástí objednávacího archu.
 • Cena za půjčení jednoho kostýmu (jedné postavičky) je 200,- za každý započatý den.
 • Zákazník skládá při podpisu podmínek za půjčené kostýmy vratnou zálohu ve výši 1.000,- za kus.
 • Záloha je zákazníkovi vrácena vždy v plné výši při vrácení kostýmů, pokud jsou v pořádku.
 • Při vrácení kostýmu, který je shledán zcela poškozeným, vratná záloha propadá ve prospěch majitele.
 • Při poškození, které je opravitelné, se odečítá část zálohy zákazníka a to dle rozsahu poškození kostýmu. Část odečtené zálohy určuje majitel.
 • Nápravu škod může provádět sám zákazník pouze v případě, že je k takové nápravě kompetentní, či nápravou zachová původní podobu kostýmu (např. přišití knoflíku, spravení zipu, přilepení odpadlé časti apod.). Pokud škodu na kostýmu zákazník vhodně napraví, bude mu vrácena celá záloha. Zda je náprava dostačující posuzuje majitel. V případě většího rozsahu škod nemá zákazník právo kostým napravovat, nebo pouze po dohodě s majitelem.
 • Při nevrácení kostýmu v předem sjednaný den, bude za každý započatý den účtováno kromě standartního poplatku (200Kč/den) navíc i penále ve výši 100Kč/den.
 • Při ztrátě kostýmu zákazník hradí škodu v plné výši majiteli, s cenou kostýmu budete seznámeni při podpisu sjednávacího archu.
 • Praní a čištění kostýmu nesmí provádět zákazník