Navštivte kurzy plavání kojenců, batolat, předškoláků a školáků na bazénech v Brně

Hlavním cílem našeho plaveckého klubu v Brně je vybudovat u batolat a předškoláků kladný vztah k vodě, naučit je potápět, skákat do vody, základům plavání a záchranným polohám. Chvíle strávené s dětmi jsou ty nejpříjemnější. Radost a smích dětí jsou tou největší odměnou pro rodiče. V našich kurzech plavání kojenců, batolat a předškolních dětí v Brně se snažíme vytvořit příjemné chvíle strávené hraním a učením ve vodním prostředí. V každé lekci plavání si hravou formou děti zacvičí, zadovádí a naučí se novým věcem a plaveckým dovednostem.

Již od 6 měsíců děti učit základní sebezáchranné prvky tak, aby se jim staly přirozené.
I rodiče se v lekcích učí více vnímat potřeby a pocity svých dětí ve vodě.

Výhody našeho klubu

 • Čekají vás zážitkové a zároveň výukové lekce plavání v komfortním prostředí přizpůsobené potřebám vašich dětí
 • Nabízíme vám 30 minutový nepřetržitý kontakt se svým dítětem
 • Plavecké skupinky podle věku dětí a jejich plaveckých dovedností
 • Málopočetné skupinky, aby byl možný co největší individuální přístup
 • Nesoutěžní prostředí
 • Plavání od 3 let i bez rodičů
 • Kvalifikovaní lektoři s mnohaletou praxí, kteří se neustále zdokonalují a učí novým věcem
 • Do kurzu se můžete přidat buď každý pátý týden, nebo kdykoliv během roku
 • Focení nad vodou i pod vodou

Proč je plavání batolat tak přínosné?

 • plavání rodičů s dětmi je jediná vhodná pohybová aktivita pro děti již od šestinedělí
 • kurzy plavání kojenců napomáhají v psychomotorickém vývoji batolat, kojenců i starších dětí
 • mají kladný vliv na zdraví, otužování, dýchání, podpůrný aparát, trávení a spánek dítěte
 • výzkumy prokázaly, že pobyt kojenců a malých dětí ve vodě má také stimulující efekt na zvýšení koncentrace, pozornosti a vnímacích schopností
 • mimo zdravotní aspekty utužuje vztah a důvěru dítěte k rodiči

Co se u nás děti naučí?

Nejmladší děti od 6 měsíců

 • seznámí se s vodním prostředím
 • naučí se zatajit dech a následně se potopit
 • bezpečně se pohybovat ve vodě
 • zvykat si na různé plavecké pomůcky
 • posilují vzájemnou důvěru rodič x dítě

U této věkové kategorie lekce přizpůsobujeme psychomotorickému vývoji dětí, snažíme se zařazovat cviky na posilování potřebných svalových skupin v daném vývojovém období.

Předškoláci

 • naučí se základní plavecké pohyby a dovednosti
 • nebát se vody
 • orientovat se pod vodou
 • osvojí si správné dýchání
 • naučí se splývat
 • připravíme je na samostatné plavání

Školáci

 • naučí se plavat tak, aby se bez obav mohli i sami vydat do neznámé hluboké vody
 • zvládnou alespoň dva plavecké styly
 • budou si umět poradit v nečekaných situacích u vody

Plavání pro děti 3-12 let pro děti bez rodičů

Jedná se o lekce, které dítě navštěvuje již samo. Rodič může být přítomen u bazénu, pokud je to pro dítě přínosné. Děti se hravou formou učí základní plavecké způsoby jako je splývání na bříšku či zádech a jednotlivé prvky plaveckých stylů. Získávají větší jistotu pod vodou a dokážou se pod ní orientovat. Trénují sebezáchranné prvky i záchranu tonoucího kamaráda. Kromě plaveckých dovedností tyto lekce dětem pomáhají k osamostatňování se nejen ve vodě a jsou vedeny k týmové spolupráci.

Zdokonalovácí plavání ve dráze na Kraví hoře děti 5-12 let

V těchto lekcích se trénuje správné provedení plaveckých stylů včetně dýchání, skoky, výdrž při plavání, lovení apod. Děti by měly zvládat plavání bez přítomnosti rodičů a základy stylů. Většinou je vhodné, aby do dráhy přešly ze skupinky předškoláků bez rodičů.

Přijďte si s námi zaplavat! 💙

V našem plaveckém klubu neprovádíme baby létání ani delfínkování, můžete tedy bez obav začít.