Jedná se již o zdokonalovací lekce plavání pro děti se základními plaveckými dovednostmi. Děti by již měli zvládnout chladnější a hlubokou vodu (můžete s dětmi předem vyzkoušet na zkušební lekci). Používáme ještě stále pomůcky, ale snažíme se je postupně odkládat a trénovat už bez pomůcek. Lekce jsou rozdělené na začátečníky a pokročilé. V lekcích pokročilých, kteří již zvládly základní plavecké dovednosti trénujeme vytrvalost a správné provedení plaveckých pohybů a stylů.

Nové pololetí startuje již v půlce září, hlaste se nyní! 🦈

Přihlásit se

Kdy a kde plaveme

Kraví hora, Údolní 76, 602 00 Brno

  • Plavecká dráha – samostatné plavání bez rodičů, trénování stylů (5 – 12 let): délka 25 m, 6 drah, hloubka 1,8 m, teplota 28°C
    pondělí 16:00 – 16:45